Protected: Life Cycle of Butterfly

April 19, 2006

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

lesson plan science and health 4

April 19, 2006

I. Explain the function of each part of the digestive system
List and describe how each part help in digestion of foods
II. Subject Matter:Parts and function of Digestive System
III.Science Ideas:Digestive System ( please go to niddk.nih/gov)
IV. Procedure:
A. Preparatory Activity:Look at the picture of the digestive system below.

                     digestive system.jpg

  B. Lesson Proper

     1. Motivation:

         What did you et for breakfast?

          Where do you think the food you eat at breakfast now?

           How will they look now?

     2. Presentation:  Each part of the digestive system has its own work.

         Let us find out the function of each of these organs.  

         Go to http://www.digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/yrdd/  

      3. Summary: What are the different parts of the digestive system?

          How does each part help in the digestion of foods?

      4. Learning Activities: To know more about the parts of the digestive system

          go to www.innerbody,com/image/digeov.html

V. Evaluation: To test if you understand the lesson about the digestive

          system do the exercises on www.quia.com/pp/44159.html

          Submit the result of the exercises tomorrow

Lesson Plan Sining 4

April 7, 2006

I.  Naipapakita ang kamalayan,kaalaman at pag-unawa sa hugis

    Napaghahambing ang likas at di-likas na hugis

    Nakalilikha ng kawiliwiling komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na hugis

II. Paksa:Likas at Di-likas na Hugis

    Sanggunian:Umawit at Gumuhit,pp.85-86;PELC BEC.1.1,1.3

    Kagamitan:larawan o ginupit na hugis,mga likas na bagay

III.Pamamaraan:

    A.Panimulang Gawain

       1.  Pag-usapan ang natutuhan tungkol sa linya:

            Anu-ano ang katangian ng linya?Paano nagagawa ang mga ito?

            Anu-anong damdamin ang naidudulot ng ibat-ibang uri ng linya?

     B.Panlinang na Gawain

        1.Pagmamasid sa paligid ng mga bata

           Anong mga bagay ang nakikita ninyo sa loob ng silid-aralan?

           Ano ang hugis ng mga gamit na nakikita mo?

           Mayroon ba kayong nakikitang hugis na naiiba?

           Pansinin ang larawan sa ibaba,may tiyak na hugis ba?

cherry_trees_large.jpg

     C.Paglalahat:

        Ano ang pagkakaiba ng likas at di-likas na hugis?

        Saan matatagpuan ang mga likas na hugis?

        Saan matatagpuan ang mga di-likas na hugis?

     D. Paglalapat:Gumuhit ng disenyo na magpapakita ng likas/di-likas

         na hugis.PAKSA:"Malinis na Kapaligiran"

IV. Kasunduan:

      Magtala ng mga bagay na may likas at di likas na hugis na makikita

      ninyo sa inyong pag-uwi.